OM OSSANSATTEPRODUKTERKONTAKT
Knut Martin Foldvik
Rørleggermester
mob: 962 33 333
Arne Ommundsen
Rørlegger
mob: 48 15 51 19
Øyvind Skeie
Rørlegger
mob: 90 04 33 66
Finn-Are Grimenæs
Rørlegger
93 29 71 56
Tore B Johansen
Kontorsjef
91186382
Jørgen Tingsaker
Rørlegger-lærling
94 00 96 10
Audun Willy Andersen
Cinderella reparatør
91300959
FOLDVIK RØRLEGGERFORRETNING AS // ORG.NR: 883 361 792
SVÅBEKK 2 // 4790 LILLESAND // 37 04 64 88 //